Redan 1990 utvecklade Francine Shapiro denna  metod för patienter som drabbats av Posttraumatisk Stress Syndrom, PTSD. Hon antog att en traumatisk händelse skapar en störning i hjärnans processer  som förhindrar att minnen kring händelsen kan bearbetas och läkas. Det skapas också länkar till liknande känslor och upplevelser som därmed kopplas till den ursprungliga traumatiska händelsen.

I vardagligt tal kallas det Ögonrörelser eftersom man använder sig av just ögonrörelser för att bearbeta det ursprungliga traumatiska, minnet.

På så sätt kommer du att kunna befria dig från det som binder dig fast vid ursprungshändelsen och gör att du inte kan leva livet fullt ut.

Det är min uppfattning, efter att ha genomfört denna behandling på ett hundratal patienter , att det är förhållandevis odramatisk. Patienterna blir inte förlamade eller fastnar i sin jobbiga känsla. Tvärt om vill jag uppmuntra flera att ta tag i sina tidigare psykiska låsningar, och på så sätt befria sig från negativa återhållande förhållningssätt.